Ποιά είναι τα βήματα για να ετοιμάσετε όλα τα δικαιολογητικά ενός γάμου.

    1. Πιστοποιητικό γέννησης (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε). Χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα.

    2. Πιστοποιητικό αγαμίας (εκδίδεται από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά)                                             Απαιτούμενα δικαιολογητικά:   

 • πιστοποιητικό γέννησης
 • αστυνομική ταυτότητα
 • δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου – 2ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους
 • δήλωση του νόμου 105 από τους μάρτυρες ότι είστε άγαμοι και δεν σας συνδέει συγγενική σχέση
 • εάν έχει προηγηθεί ο πολιτικός σας γάμος,  χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη του
 • διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής ή πιστοποιητικό χηρείας                                                                                                                                                                                                                                                   3. Μην ξεχάσετε να δημοσιεύσετε στον τύπο την αναγγελία του γάμου σας.                                       

  4. Παράβολο χαρτοσήμου (από δημόσιο ταμείο ή εφορία).

  5. Επισκεφθείτε την εκκλησία, όπου θα τελεστεί ο γάμος σας, με τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις άδειες γάμου:

  •  πιστοποιητικά αγαμίας και των δύο
  •  το φύλλο της εφημερίδας όπου δημοσιεύσατε την αναγγελία του γάμου σας
  •  το παράβολο
  • αστυνομικές ταυτότητες

  Εκεί ο υπεύθυνος ιερέας θα σας ετοιμάσειτα τα χαρτιά για την άδεια γάμου σας.

  6. Με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πάτε στην εκκλησία που θέλετε να γίνει ο γάμος και θα τα καταθέσετε για να επικυρωθεί η άδεια γάμου. Προσοχή πρέπει να γίνει η διαδικασία μέσα σε έξι μήνες, διαφορετικά χρειάζεται ανανέωση.

  Το σίγουρο είναι ότι όλες οι εκκλησίες στις ενορίες που ανήκετε θα σας δώσουν πληροφορίες και είναι ενήμεροι  γιια την κάθε περοχή που θέλετε να γίνει ο γάμος σας.

  Σας ευχόμαστε να ζήσετε και η ώρα η καλή!!!20170826_185137

Κοινοποίηση...Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone